Interkulturel dialog – viden og værktøjer

VELKOMMEN TIL
CENTER FOR INTERKULTUREL DIALOG

Jeg hedder Marianne Nøhr Larsen og er antropolog, forfatter, konsulent og og underviser. Jeg er leder af Center for Interkulturel Dialog, der er bygget op over 25 års stærke erfaringer og samarbejde med et stort fagligt netværk.

Vi hjælper med kulturelle udfordringer, evalueringer og metodeudvikling, dialog og forandring. Vi kommer med blikket udefra og giver jer viden til udvikling.

Vi oplever med stor glæde, hvordan enkle antropologiske metoder kan bibringe alle former for teams og projekter nye indsigter, der rykker! Små øjenåbnere kan få så stor betydning for, at anstrengelser lykkes.

Her får du et kort blik på kultur og dialog, og hvad jeg og mit team kan tilbyde:

 

INTERKULTUREL DIALOG

Kultur er i spil allevegne. Mennesker mødes med forskellige ting i bagagen og skal finde fælles fodslag.

Forskellighed kan være kilden til rigdom og udvikling – men det kan også være en udfordring at forstå hinanden og få tingene til at fungere, som man ønsker. Det gælder selvfølgelig særligt, når der er forskellige etniske eller religiøse baggrunde i spil – men det gælder også alle mulige andre steder, hvor det er vigtigt, at man er enige om spillets regler. På arbejdspladser, skoler og institutioner, i boligområder, ved møder osv.

Interkulturel dialog kan forstås som gensidig kommunikation mellem mennesker, der har forskellige ‘kulturelle briller’ på. Dialogen vil blive påvirket af de briller, hver især ser virkeligheden med, og de og den fælles kultur påvirkes af dialogen med hinanden.

I arbejdet med interkulturel forståelse er der fokus på at få viden om menneskene og det, der sker i mødet. Hvad er der af misforståelser eller barrierer – og hvad der er der af  muligheder?

DIALOG ER EN FORUDSÆTNING FOR FORANDRING
Når dialogen ikke fungerer, fungerer samarbejdet ikke. Man spiller på hver sin banehalvdel, foran hver sit mål og i hver sin retning. Rigtig mange problemer skyldes, at der er mudder i kommunikationen. Man lukker muligheder i stedet for at åbne dem.

Dialog er vejen til godt samspil; til at mennesker finder det bedste frem og skaber den bedste fælles kultur. Dialog er forudsætning for forståelse, fremdrift, forandring, forbedring, fornyelse og fornøjelse.

Jeg hjælper med redskaber til interkulturel dialog og gensidig forståelse. Mellem forskellige mennesker, eller grupper af mennesker. Mellem kulturer og niveauer i samfundet.

Kultur er ikke noget vi har, det er noget vi gør!


FÅ ET INTERKULTURELT DIALOGTJEK!

Med et antropologisk dialogtjek får I sat lys på alt det, der kan være vigtigt at vide om hinanden, hvis I skal spille godt sammen. At få viden om, hvad den anden – fx dine brugere eller målgruppe – oplever og tænker, kan være guld værd. Det kan give dyrebare redskaber til at ændre praksis og få frugtbare resultater.

En undersøgelse af jeres ’kultur’ er guld værd
Det kan være svært at undersøge ’sin egen kultur’. Når jeg kommer med blikket udefra, ser jeg noget andet, end det I selv ser indefra. Jeg spørger på nye måder, jeg spørger hele vejen rundt – og jeg får ofte andre og mere ærlige svar, fordi jeg ikke er involveret.

Tit finder jeg gyldne ideer blandt målgruppen selv til, hvordan ting kan forbedres. Jeg samler ny viden og ideer i let omsættelige rapporter eller hjælper jer med at implementere nye metoder (få evt tilsendt eksempler).

Interkulturelle redskaber er enkle
Jeg giver jer viden om kulturelle forskelle. I får redskaber til at kunne forstå den anden – og at kunne se jer selv med den andens blik. I får enkle metoder til bedre dialog.

Det er faktisk ret let at lære: Når kulturer mødes, er der grobund for at ændre vaner og se nye veje – hvis man kan se mulighederne frem for barriererne.

Interkulturelle kompetencer handler om at forstå, hvornår kultur er i spil og hvordan det kan tackles, så det medfører udvikling og gevinst. Det handler om at spille hinanden godt; spørge ind og søge viden i stedet for at tro og tænke. Det er meget banalt – men ikke desto mindre noget, der kræver et opmærksomt fokus.

Hvis du er i tvivl – så læs nogle af referencerne og se, hvor forbløffede folk bliver over at opleve, hvor meget viden vi IKKE får, fordi vi ikke er nysgerrige nok.

________________________________________________